آخرین نوشته ها

آخرین مطالب

تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟

download (3)

وقتی کفش می‌پوشید، پاهایتان معمولا در آن راحتند یا همیشه مشکل دارید؟ این مساله به طبع شما ارتباط دارد. تعجب نکنید! شناخت طبع گاهی به همان سادگی که فکر می‌کنید نیست. این آزمون به شما در شناخت دقیق طبعتان کمک می‌کند. مزاج اصلی، همان مزاجی است که فرد با آن به دنیا می‌آید. این مزاج یا طبع همیشه همراه او ... ادامه مطلب »

هاله شناسی

photos_051AC0B2-D2D9-4EDD-8955-BDF8891D7FE6

هاله ایا در اطراف بدن هاله وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این هاله ها چیستند؟ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺎﻟﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۵/ ۱ ﻣﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ... ادامه مطلب »

نسیم روح بخش حیات

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﺴﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺖ؛ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭﺩﺭ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﻪ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺭﺕﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ... ادامه مطلب »

  • نسیم روح بخش حیات

    ﻣﺎﺩﺭﯼ ﺳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﻭﯼ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﺴﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺭﯾﺨﺖ؛ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺩﻭﻡ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭﺩﺭ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﯾﺨﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺳﻪ ﻇﺮﻑ ﺭﺍ ﺣﺮﺍﺭﺕﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ ﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ... ادامه مطلب »